Boete van DNB voor CvH B.V. voor niet tijdig rapporteren

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan CvH B.V. (CvH) een bestuurlijke boete van EUR 11.687,50 opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat CvH de wettelijk verplichte kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2018 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Bron