Boete van DNB voor Rubens Capital Partners B.V. wegens niet tijdig rapporteren

De Nederlandsche Bank heeft aan Rubens Capital Partners B.V. (RCP) een bestuurlijke boete van EUR 13.750,- opgelegd. Deze boete is opgelegd, omdat RCP de wettelijk verplichte halfjaarlijkse rapportage over het tweede halfjaar van 2019 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Bron