Boete van DNB voor Zonnepanelendelen B.V. wegens niet tijdig rapporteren

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft aan Zonnepanelendelen B.V. (ZPD) een bestuurlijke boete van EUR 17.000,- opgelegd. Deze boete is opgelegd, omdat ZPD de wettelijk verplichte kwartaalrapportage over het derde kwartaal van 2019 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Bron