Kies voor geautomatiseerde technieken – Ascon bouw


Een kentekenherkenning camera, ook wel een ANPR-camera (Automatic Number Plate Recognition) genoemd, is een soort camera die is ontworpen om kentekens van voertuigen te herkennen en te registreren. Deze camera’s worden vaak gebruikt voor toegangscontrole, verkeersmanagement en bewaking.

Kentekenherkenning Camera’s werken door het maken van foto’s van kentekens van voertuigen en het gebruik van software om de kentekens te lezen en te verwerken. De camera kan het kenteken vergelijken met een lijst van toegelaten of verboden kentekens en actie ondernemen op basis daarvan. Bijvoorbeeld, als een voertuig met een verboden kenteken wordt gedetecteerd, kan de camera een alarm activeren of een barrière activeren om te voorkomen dat het voertuig het gebied binnenkomt.

De vernieuwde automatische slagboom

Een slagboom automatische  is een slagboom die automatisch wordt bediend, meestal door middel van een elektronisch systeem. Dit soort slagbomen wordt vaak gebruikt voor toegangscontrole, bijvoorbeeld op parkeerterreinen of privéterreinen.

Automatische slagbomen kunnen worden bediend door middel van een afstandsbediening, een kaartlezer of een ander elektronisch systeem. Bijvoorbeeld, een automatische slagboom op een parkeerterrein kan worden bediend door middel van een kaartlezer die de kaart van de gebruiker scant of door middel van een afstandsbediening die door de gebruiker wordt geactiveerd. Soms kunnen automatische slagbomen ook worden bediend door middel van een knop of een andere manier van manuele bediening.

Automatische slagbomen zijn handig omdat ze snel en efficiënt toegang kunnen regelen en omdat ze geen menselijke interventie vereisen. Ze kunnen ook worden voorzien van beveiligingsvoorzieningen, zoals alarmsystemen of sloten, om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot het gebied. Bovendien kunnen automatische slagbomen ook worden gebruik

Straatmeubilair

Straatmeubilair is meubilair dat op of langs de openbare weg wordt geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld zijn banken, afvalbakken, verkeersborden, afzetpalen, zitstenen, speeltoestellen, fietsparkeervakken en andere objecten die op de openbare weg staan. Het doel van straatmeubilair is om de openbare ruimte functioneler en aantrekkelijker te maken voor mensen die er gebruik van maken. Bovendien kan het ook dienen als informatiebron voor bezoekers of gebruikers van de openbare weg, bijvoorbeeld door het plaatsen van verkeersborden of informatiepanelen. Klik hier voor meer info

 https://www.asconbouw.nl/kies-voor-geautomatiseerde-technieken/