NGFS publiceert klimaatscenario’s voor toekomstgerichte risicobeoordeling, gids voor klimaatscenarioanalyse en onderzoek naar impact klimaatverandering op monetair beleid

Centrale banken en prudentieel toezichthouders over de hele wereld intensiveren hun inspanningen om klimaatgerelateerde risico’s in hun werk te integreren, met name in het toezicht op de financiële stabiliteit.

Bron