Zonneparken in Meierijstad oogsten veel kritiek, ‘Lokaal eigendom is wassen neus’

Zonneparken in Meierijstad oogsten veel kritiek, ‘Lokaal eigendom is wassen neus’

Kunnen we nog alternatieve locaties aanwijzen voor zonneparken? Het was een van de vele vragen die dinsdagavond werden gesteld tijdens een online informatiebijeenkomst over zonneparken in Meierijstad.

Het is wel mogelijk om alternatieve plekken aan te dragen, zo werd duidelijk. Maar of die kans van slagen hebben is maar zeer de vraag. ,,Ze moeten aan heel veel voorwaarden voldoen, zoals de huidige zeven voorlopige locaties dat ook doen”, luidde het antwoord.

In de chat van de online Teams-bijeenkomst regende het kritische vragen en opmerkingen. Zoals die van Gerard van Zutphen, voorzitter van de ZLTO-afdeling de Meierij: ,,Het lijkt dat het buitengebied op voorhand al herbestemd wordt als elektriciteitscentrale. En onder de noemer ‘tijdelijk’ heeft de omgeving het nakijken.”

Een van de andere vragen ging over de toezegging dat de zonneparken voor minimaal 50 procent in financieel eigendom zijn van de lokale bewoners. De projectleider duurzaamheid antwoordde dat dit geen ‘harde verplichting’ is, maar wel een streven. ,,Dit gaan we zo goed mogelijk stimuleren.”

Het was voor Dennis Zwiers van de dorpsraad in Olland geen geruststellende mededeling: ,,Dus lokaal eigendom is gewoon een wassen neus. Mooie retoriek, maar niets waard.”

In Meierijstad zijn vorig jaar zeven locaties aangewezen voor grote zonneparken, in totaal goed voor bijna 50 hectare. Drie van deze parken worden ontwikkeld door energiebedrijf NRG2ALL: Logtenburg (3,3 hectare) en Laarsweg (8,3 hectare) in Sint-Oedenrode en de Hintelstraat in Mariaheide (4,4 hectare). Solisplan is aangewezen voor de Nijnselseweg (3,3 hectare) in Sint-Oedenrode, Afvalzorg voor de Vlagheideberg (10 hectare) en ZonXP voor de Schootsedijk (12,3 hectare) in Olland Op de laatste locatie gaat ook Statkraft een zonnepark van 6,6 hectare runnen. Tegen zo’n beetje alle locaties is verzet.

Overvol stroomnet
In totaal werden vorig jaar 38 initiatieven ingediend voor zonneparken. Begin vorige maand maakt het college van B en W nog bekend dat het voorlopig een pas op de plaats maakt met het aanwijzen van nieuwe locaties voor grote zonneweides. Vanwege een overvol stroomnet heeft het voorlopig geen zin om weilanden en akkers op te offeren voor nog meer velden vol zonnepanelen, aldus B en W.

Voor de eerste zeven zonneparken kan het nog een flinke poos duren voordat het zover is, zo werd maandagavond nog eens duidelijk. Pas als de initiatiefnemers de omgeving voldoende hebben betrokken bij de plannen, neemt het college een besluit over wel of geen vergunning.

Als die voorlopige vergunning is verleend, duurt het nog minimaal een half jaar voordat er gestart kan worden met de aanleg. In deze periode kunnen belanghebbenden nog bezwaren indienen. De online avond trok zo’n 70 belangstellenden.

Bron

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *